Zippy Specs

The Zippy Balisong Krake Raken Mod is compatible with Krake Raken V3 Trainer.

Krake Raken Trainer V3 with Zippy Balisong Krake Raken Mod - 4.296 oz.